Psycholance: humaner vervoer van verwarde en suïcidale mensen

Mobiel Crisis Team (MCT)

Het Mobiel Crisis Team Jeugd (MCT) biedt hulp aan gezinnen met kinderen en aan jeugdigen/kinderen in crisissituaties. Buiten Amsterdam en binnen het ROA gebied doet het MCT Jeugd alleen psychosociale crises en doen de regionale crisisdiensten de kinderpsychiatrie zelf. Binnen Amsterdam handelt het MCT Jeugd ook psychiatrische problematiek af.

Binnen de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam kan het Mobiel Crisisteam Jeugd 24 uur per dag, 7 dagen in de week worden ingeroepen om acute zorg en aandacht te bieden aan kinderen in beklemmende situaties. Afhankelijk of het kind zelf in (psychische) problemen is geraakt of dat het gaat om een crisis binnen de gezinssituatie, worden de hulpverlenersformaties, consultlocaties en verantwoordelijkheden vastgesteld.

Samenwerking

Het MCT Jeugd werkt nauw samen met verschillende jeugdzorg instanties die een beroep kunnen doen op de expertise van het team. Op deze manier wordt voor de kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar adequate zorg beter en sneller bereikbaar. Het MCT Jeugd is door haar werkwijze, expertise en toegankelijkheid centraal aanspreekpunt in de regio voor jeugdzorg buiten kantooruren.

Aanmelding

Voor aanmeldingen voor het MCT Jeugd kunt u contact opnemen met de meldkamer van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam via: 020 – 523 54 33.

U wordt dan doorverbonden met de dienstdoende medewerker van het MCT.

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Spoedeisendepsychiatrieamsterdam - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin