Over SPA

De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) is onderdeel van Arkin.  Het is in april 2003 opgericht als samenwerkingsverband tussen Arkin en GGZ inGeest. De hulpverleners van SPA zijn afkomstig uit deze twee ggz-instellingen.

SPA biedt eerste hulp aan jongeren en volwassenen met (zeer) ernstige acute problematiek op psychisch, psychosociaal en psychopathologisch gebied, al dan niet in combinatie met een verslaving. Sinds 1 september 2012 is dit uitgebreid met de start van het Intensief Behandelteam Thuis. Dit team wil door het bieden van intensieve thuiszorg opnamevervangende of -verkortende zorg realiseren. Sinds 1 januari 2020 is het intensief Behandelteam Thuis opgegaan in de Arkin crisisteams.

Verder maakt het Mobiel Crisisteam Jeugd (MCT Jeugd) deel uit van SPA. Het MCT Jeugd biedt hulp aan gezinnen met kinderen en aan jeugdigen/kinderen in crisissituaties.

24 uur per dag, 7 dagen in de week

SPA handelt 24 uur per dag, 7 dagen in de week zaken af op het gebied van sociaal kwetsbare mensen die dringend zorg nodig hebben, ook wel bekend onder de termen bemoeizorg, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg of Oggz. Daarnaast verricht SPA geestelijke hulpverlening en begeleiding onder de term Aggz. Deze zaken worden buiten kantooruren uitgevoerd door SPA. Tijdens kantooruren kun je hiervoor terecht bij Arkin, InGeest en het Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA). Ook voor jeugdhulpverleningszaken kan je na kantooruren bij SPA terecht.