Geestelijke verzorging

Ieder mens wordt op bepaalde momenten met levensvragen geconfronteerd. Vragen kunnen opkomen in tijden van geluk. Maar ze komen veel vaker boven tijdens verlies en ziekte. Een geestelijk verzorger leeft mee met gedachten en gevoelens die jou bezighouden. Tijdens elke ontmoeting met de geestelijk verzorger is er aandacht voor hoop en eigen kracht.
De geestelijk verzorgers zijn er voor alle cliënten van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam, kerkelijk of niet.
Ze vertegenwoordigen verschillende religieuze en levensbeschouwelijke tradities: protestants, rooms-katholiek, humanistisch en islamitisch.

Wat is geestelijke verzorging?

Iedereen heeft weleens vragen op het gebied van zingeving, levensbeschouwing, spiritualiteit en geloof. En mensen met psychische problemen hebben die soms nog meer dan anderen. Een psychiatrische behandeling kan vragen oproepen, zoals: “Wat vind ik belangrijk in mijn leven?”, “Hoe moet het verder?” of “Hoe kan ik dit leven opnieuw mijn leven noemen?”.
De geestelijke verzorging begeleidt mensen bij het stellen en beantwoorden van deze vragen. De geestelijke verzorging kan helpen om deze gedachten en  gevoelens over het leven te ordenen en soms nieuwe wegen te vinden. Dat kan in veel gevallen ook de behandeling ondersteunen.

Bekijk de onderstaande folder voor meer informatie.

Contact

Het algemene telefoonnummer van de geestelijke verzorging van Arkin is:

Telefoonnummer: 020 – 590 54 28