Betrokken bij de behandeling

Een behandeling is vaak effectiever wanneer familie en vrienden daarbij een rol krijgen. Dat ervaren wij in de praktijk en het blijkt ook uit onderzoek. Samenwerking tussen de cliënt, mensen uit zijn omgeving en de hulpverleners, vinden wij dan ook van groot belang.

Dit noemen wij triadisch werken. Zo kunnen naasten informatie geven over het ziekteverloop en over de effecten van een behandeling. Wanneer we de familie of vrienden van de cliënt goed betrekken bij de behandeling, vergemakkelijkt dat meestal de terugkeer van mensen in hun eigen omgeving en is er minder kans op een terugval.

Steun tijdens behandeling

Wij realiseren ons dat het ingrijpend kan zijn als een dierbare bij ons in behandeling is. Daarom wil Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam de gevoelens van overbelasting, rouw en depressiviteit bij familie en vrienden helpen verminderen. Dat is niet alleen prettig voor henzelf, ze kunnen zich hierdoor ook beter inzetten voor hun zieke familielid of vriend.