Lotgenoten & zorgaanbod

Wie leeft met iemand die psychische problemen heeft, kan vaak zelf ook wel een steuntje in de rug gebruiken. De afdeling Preventie, net als de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam onderdeel van Arkin, biedt daarvoor verschillende mogelijkheden: van een eenmalig persoonlijk adviesgesprek tot deelnemen aan een cursus. Klik hier voor het volledige aanbod.

Deze ondersteuning is vertrouwelijk. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig en er is geen toestemming van de cliënt voor nodig. Voor meer informatie kun je bellen met 020-590 13 30.

Er zijn verschillende manieren om informatie en steun te vinden bij mensen die ook een naaste hebben die psychische klachten heeft of verslaafd is:

  • Een online platform voor ggz-naasten in Amsterdam: je vindt hier verhalen en tips, activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden;
  • Een lijst van landelijke organisaties is hier te vinden;
  • Online zelfhulpcursussen voor familie en naastbetrokkenen zijn te vinden op mijnihelp.

Naastenconsulent

Veel teams binnen Arkin beschikken over een naastenconsulent bij wie je terecht kunt voor advies en ondersteuning.

Een naastenconsulent helpt als de samen­werking tussen hulpverlener, cliënt, persoonlijk begeleider en familie onderbroken is. De consulent neemt dan tijdelijk het stokje van de persoonlijk begeleider over. Hij of zij geeft de benodigde infor­matie door aan familie zodat het vertrouwen van een cliënt in zijn hulpverlener niet geschaad wordt.
Als een cliënt geen contact met familie wil is het de taak van de consulenten om de familie wel in te lichten. De familie heeft namelijk het recht om te weten waar hun naaste is en hoe het met hem of haar gaat. Uiteraard wordt niets verteld over het ziekte beeld of de behandeling van de cliënt als deze dat zelf niet wil.
Daarnaast treedt de consulent op als adviseur voor de col­lega’s omtrent het naastenbeleid van Arkin.