Naasten

Samenwerking en contact met de omgeving van de cliënt staan bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) hoog in het vaandel. Dit wordt gedaan door middel van ‘triadisch werken’: samenwerken in de ‘driehoek’ van cliënt, omgeving (naastbetrokkenen) en behandelaar. Dat is om meerdere redenen belangrijk:

  • Naasten hebben vaak belangrijke aanvullende informatie, wat kan helpen bij de beoordeling en behandeling;
  • Naasten hebben vaak vragen en zorgen die ook aandacht vragen;
  • Contact met de omgeving kan isolement van de cliënt voorkomen of doorbreken;
  • Tussen het psychische probleem van de cliënt en de relatie met anderen kan een wisselwerking bestaan. Met andere woorden: om het probleem van de cliënt goed te begrijpen is ook inzicht in de relaties met zijn omgeving nodig. Zo kunnen we samen het probleem proberen op te lossen.

Wanneer bent u een naaste?

Een naaste is een persoon die dicht bij iemand staat. Je bent voor de SPA een naaste als iemand in jouw directe omgeving psychiatrische hulp nodig heeft. Dit kan gaan om bijvoorbeeld een familielid, vriend, partner, collega of huisgenoot.