Deel jouw ervaring

 

Naasten

Samenwerking en contact met de omgeving van de cliënt, staan bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) hoog in het vaandel. Dit wordt gedaan door middel van ‘triadisch werken’: samenwerken in de ‘driehoek’ van cliënt, omgeving (naastbetrokkenen) en behandelaar. Dit is om meerdere redenen belangrijk:

  • Naasten hebben vaak belangrijke aanvullende informatie, wat kan helpen bij de beoordeling en behandeling;
  • Naasten hebben vaak vragen en zorgen, die ook aandacht vragen;
  • Contact met de omgeving kan isolement van de cliënt voorkomen of doorbreken;
  • Er kan sprake zijn van een wisselwerking tussen het psychische probleem van de cliënt en de relatie met anderen. Met andere woorden: om het probleem van de cliënt goed te begrijpen en te werken aan een oplossing, is ook inzicht in zijn relaties met de omgeving nodig.

 

Wanneer bent u een naaste?

U bent een naaste als iemand in uw directe omgeving psychiatrische hulp nodig heeft. Dit kan gaan om bijvoorbeeld een familielid, vriend, partner, collega of huisgenoot.

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Spoedeisendepsychiatrieamsterdam - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin