"Ben jij de gz-professional die verder kijkt dan de acute psychische nood?"

Naasten & familie

Samenwerking en contact met de omgeving van de patiënt, staan bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) hoog in het vaandel. Dit wordt gedaan door middel van ‘triadisch werken’: samenwerken in de ‘driehoek’ van patiënt, omgeving (naastbetrokkenen) en behandelaar. Dit is om meerdere redenen belangrijk:

  • Naasten hebben vaak belangrijke aanvullende informatie, wat kan helpen bij de beoordeling en behandeling;
  • Naasten hebben vaak vragen en zorgen, die ook aandacht vragen;
  • Contact met de omgeving kan isolement van de patiënt voorkomen of doorbreken;
  • Er kan sprake zijn van een wisselwerking tussen het psychische probleem van de patiënt en de relatie met anderen. Met andere woorden: om het probleem van de patiënt goed te begrijpen en te werken aan een oplossing, is ook inzicht in zijn relaties met de omgeving nodig.
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Spoedeisendepsychiatrieamsterdam - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin