Voor wie?

Voor wie is onze zorg?

De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) biedt zorg aan mensen met acute psychiatrische problemen in de regio Amsterdam. Dit kan variëren van ernstige psychische problemen op sociaal gebied tot zeer ernstige geestelijke problematiek. Ook kan daarbij sprake zijn van problemen met verslavingen.

Acute psychiatrische zorg

De manier waarop mensen bij de SPA in behandeling komen, kan verschillen. Er zijn twee mogelijkheden: iemand meldt zich vrijwillig of wordt door de politie doorverwezen.

Als je in acute psychische of psychiatrische nood bij de huisarts komt, word je doorverwezen naar SPA. De hulpverleners van SPA komen zoveel mogelijk op locatie, bijvoorbeeld bij mensen thuis op bij de spoedeisende hulp (SEH) van een nabijgelegen ziekenhuis.

Ook kan je in psychische of psychiatrische nood in aanraking zijn gekomen met de politie. Je hebt dan bijvoorbeeld de openbare orde verstoord en kan een bedreiging vormen voor zowel jezelf als voor je omgeving. Soms gebeurt het dat iemand zich vrijwillig bij de politie heeft gemeld.

Je wordt in deze gevallen naar de onderzoeksruimte van SPA gebracht voor een psychiatrisch onderzoek. Als verdere zorg nodig blijkt te zijn, dan wordt dat vanuit hier geregeld.

Crisisteam Thuis

Het Crisisteam Thuis biedt hulp aan mensen die door hun psychiatrische problemen in crisis zijn of in crisis dreigen te raken. Deze mensen zouden zonder intensieve behandeling mogelijk opgenomen moeten worden in een psychiatrisch ziekenhuis.
Het Crisisteam Thuis begeleidt ook cliënten die na een opname naar huis gaan, maar daarbij nog extra ondersteuning nodig hebben. Op deze manier kunnen opnames worden verkort.

Mobiel Crisisteam Jeugd

Speciaal voor jongeren, kinderen en gezinnen met kinderen in beklemmende situaties is binnen SPA het Mobiel Crisisteam Jeugd actief. Dit team van hulpverleners biedt acute hulp aan jongeren en kinderen wanneer het kind zelf in (psychiatrische) crisis is of wanneer een van de ouders of verzorgers in crisis is en voor de kinderen opvang nodig is.