Verwijzers

Collegiaal consult

Is een collegiaal consult mogelijk?

Voor telefonisch overleg kunt u altijd contact opnemen met een van de Acuut Behandelteams en vragen naar een dienstdoend arts of psychiater.

Sitemap

Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam

1e Constantijn Huygenstraat 38
1054 BR Amsterdam
T (020) 523 54 33
F (020) 590 41 35