Intensieve behandeling thuis

Beter worden doe je thuis: intensieve behandeling thuis

Soms zijn psychische problemen zo ernstig dat afspraken met een huisarts of een vaste behandelaar niet genoeg steun geven. Intensievere zorg is dan nodig. Soms betekent dat een opname, maar in de meeste situaties kan intensievere zorg in de thuissituatie een oplossing bieden. Dit noemen we Intensive Home Treatment (IHT-zorg).

Thuis behandelen heeft een aantal voordelen: de thuissituatie is vertrouwder, en geeft vaak meer inzicht in hoe het met iemand gaat, en in wat de klachten veroorzaakt of in stand houdt. Nieuw geleerde probleemoplossende vaardigheden kunnen thuis meteen geoefend worden. Ook lukt het thuis vaak beter om belangrijke naasten te betrekken. Ten slotte voorkomt thuisbehandeling een aantal nadelen van opname, zoals stigmatisering.

IHT-zorg is onderdeel van het zorgaanbod van de crisisteams. In deze teams werken psychiaters, artsen, verpleegkundigen en psychologen. IHT zorg wordt ingezet om een opname te voorkomen of te verkorten. Deze zorg is kortdurend: maximaal 3 tot 6 weken. De frequentie van de afspraken wordt aangepast aan wat er nodig is. Uit onderzoek blijkt dat thuisbehandeling over het algemeen tot sneller herstel leidt dan een opname.

Bekijk hieronder de animatievideo over IHT: