Hulp zoeken voor iemand anders

Ik maak me zorgen over iemand in mijn naaste omgeving. Wat kan ik doen?

Probeer het gesprek aan te gaan en motiveer diegene om hulp te zoeken. Ga eventueel samen bij de huisarts of huisartsenpost langs.
Wanneer sprake is van een acute dreigende of gevaarlijke situatie, kun je contact opnemen met de politie (via 0900-8844 of 112). De politie kan zorgen voor een veilige situatie en kan de hulp van de Spoedeisende Psychiatrie inschakelen. In een onveilige omgeving kan geen goede psychiatrische zorg verleend worden. Let daarom ook altijd op je eigen veiligheid.

Ook is er in Amsterdam in iedere wijk een Meldpunt Zorg en Overlast. Hierin werken de ggz en verslavingszorginstellingen, de politie, maatschappelijk werk, woningbouwverenigingen en energiebedrijven samen. Zij zoeken naar oplossingen voor mensen die overlast veroorzaken of zorg nodig hebben, maar zelf geen hulp willen zoeken. Zie voor meer informatie de website van de gemeente Amsterdam.

Ik zoek dringend psychische hulp voor mijn kind. Wat kan ik doen?

Bespreek de situatie met je huisarts. Je kunt ook contact opnemen met Veilig Thuis, telefoonnummer 0800-2000 (ook buiten kantooruren) of kijk op 020veiligthuis.nl. Dit kan eventueel anoniem.