Naastbetrokkenenraad

Voor mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen is ondersteuning door familieleden of anderen die om hen geven veel waard. Deze naastbetrokkenen kunnen daarbij vaak zelf ook wel een steuntje in de rug gebruiken. De Naastbetrokkenenraad van Arkin behartigt ook de collectieve belangen van de naastbetrokkenen van cliënten die in behandeling zijn bij SPA.

Voor familie, partners en vrienden

De naastbetrokkenen van cliënten zijn de natuurlijke bondgenoot; zij behoren tot het eerste steunsysteem van cliënten. Daarom vindt de Raad het belangrijk dat naastbetrokkenen actief geïnformeerd, geadviseerd en gesteund worden om bondgenoot te kunnen blijven. Hierbij gaan wij uit van respect voor de privacy(-wensen) van de cliënt.

Arkin vindt de betrokkenheid van familieleden, partners en vrienden van cliënten belangrijk en ondersteunt het werk van de Naastbetrokkenenraad. Inhoudelijk opereert de Naastbetrokkenraad geheel zelfstandig. De Naastbetrokkenenraad is uitsluitend bedoeld voor naasten van cliënten van Arkin.

Contactgegevens Naastbetrokkenraad

De Naastbetrokkenenraad is bereikbaar op 020-590 40 95 (iedere donderdagmiddag van 12.00-13.30 uur) en per e-mail: naastbetrokkenenraad@arkin.nl

Postadres:

Naastbetrokkenenraad Arkin
Klaprozenweg 111
1033 NN Amsterdam

Download de folder van de Naastbetrokkenenraad
Download de folder ‘uw rechten’ van de Naastbetrokkenenraad

Naastbetrokkenraad zoekt leden

Wij zijn op zoek naar naasten die ons willen helpen om de samenwerking tussen cliënt, hulpverlener en naastbetrokkene(n) tijdens de behandeling verder vorm te geven. Het inzetten van je eigen ervaring en een aantal uren per week is al voldoende voor deelname in de Naastbetrokkenenraad. Bel of mail ons vrijblijvend voor meer informatie.