Cliëntenraad

In de Cliëntenraad kunnen cliënten en ex-cliënten van Arkin, waar de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) onderdeel van is, plaatsnemen. Familieleden kunnen bij Arkin plaatsnemen in de Naastbetrokkenenraad.

Als cliënt weet je als geen ander welk effect de zorgverlening van ons op jou heeft. Wij kunnen jou het beste vertegenwoordigen als je ideeën, adviezen en suggesties met ons deelt. Alleen dan kunnen we zorgen dat onze zorgverlening steeds meer verbetert.

De Cliëntenraad is onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers die grotendeels zelf ook cliënt zijn (geweest) bij SPA. Samen bekijken zij SPA  continu door de bril van cliënten en volgen nauwlettend de kwaliteit van de zorgverlening.

De Cliëntenraad brengt (on)gevraagd adviezen uit aan directie en management van Arkin. Bij beslissingen die direct gevolgen kunnen hebben voor cliënten, is toestemming nodig van de Cliëntenraad. Dit is bijvoorbeeld het geval bij wijzigingen in behandelprogramma’s.
De zorgverlener mag een advies van de Cliëntenraad niet zomaar naast zich neerleggen. Het kan zijn dat over zulke wijzigingen geen overeenstemming wordt bereikt. In dat geval kan de Landelijke Geschillencommissie of de kantonrechter worden ingeschakeld.

Contactgegevens Cliëntenraad Arkin

Postadres:
Arkin, t.a.v. Cliëntenraad
Klaprozenweg 111
1033 NN Amsterdam
T 020-590 44 54 (bereikbaar ma t/m do 10:00 – 16:00 uur)
E clientenraad@arkin.nl.

Cliëntenraad GGZ inGeest

GGZ inGeest heeft een eigen cliëntenraad. Meer informatie vind je op hun website.