Missie, visie en kernwaarden

Missie

Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam is een onmisbare spil in de keten van acute psychiatrie, assertieve zorg, consultatie en advies in de regio Amsterdam/Amstelland. Waar het te acuut, intensief of ingewikkeld wordt, zorgen wij ervoor dat mensen stabiliseren en naar de juiste zorg worden geleid.

Visie

Ons doel
Ons doel is jongeren en volwassenen met acute psychische nood stabiliseren en zo nodig naar de juiste zorg leiden. Onze focus ligt hierbij op triage, screening, diagnostiek, crisisinterventies en samenwerking met ketenparters.

Onze zorg
Wij leveren psychiatrische zorg vanuit een centrale meldkamer en verschillende outreachende teams in de regionale crisisketen Amsterdam/Amstelland. Onze meldkamer is 24/7 paraat en bereikbaar. Onze outreachende teams leveren cliënten intensieve, flexibele, specialistische en assertieve zorg. We zetten onze expertise ook in voor consultatie en advies aan ketenpartners. We leveren acute, herstelgerichte en systemische zorg met oog voor de sociaalmaatschappelijke situatie van de cliënt. Dit doen we zoveel mogelijk in samenspraak met onze cliënt, naastbetrokkenen en ketenpartners. We vinden het belangrijk om transparant te zijn in onze werkwijze, behandeldoelen, effectiviteit en duur van de behandeling.

Onze medewerkers
Onze medewerkers zijn professionals. Ze zijn bevlogen, optimaal betrokken, kunnen snel schakelen, goed samenwerken en hebben grote inzet en flexibiliteit. Door ons ruime scholings- en trainingsaanbod blijven onze medewerkers zich ontwikkelen

Kernwaarden

De kernwaarden vormen het uitgangspunt in de werkwijze van SPA en in de contacten met cliënten, naastbetrokkenen, medewerkers en interne en externe samenwerkingspartners.
De kernwaarden helpen de SPA bij de realisatie van de gestelde doelen. De kernwaarden van de SPA zijn:

  • Minder praten, meer doen, discussie achteraf;
  • 24/7 management;
  • Veiligheid en Gastheerschap;
  • Duidelijk waar we voor staan.

Op vragen waar SPA niet direct antwoord op kan geven, wordt met jou meegedacht over alternatieve oplossingen.