Veilig opgroeien

Een kind heeft een veilige omgeving nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Bij een verwijzing naar de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam zal het welzijn van betrokken kinderen ook aandacht krijgen. Wanneer er zorgen zijn over het welzijn of de veiligheid van kinderen, bespreken we dit met jou en denken we mee over oplossingen. Werken aan een veilige thuisomgeving kan een onderdeel zijn van het behandelplan. Als de zorgen aanhouden, kan overleg met Veilig Thuis een onderdeel van het traject zijn. Dit wordt dan met jou besproken.

Heb je zelf zorgen over het welzijn van je kind of een kind in jouw omgeving? Je kunt voor overleg en advies altijd contact opnemen met Veilig Thuis, 0800-2000. Dit kan ook anoniem, en kinderen kunnen ook zelf contact opnemen. Vanzelfsprekend kun je ook overleggen met je behandelaar.

Onderstaande websites bieden meer informatie ten behoeve van het welzijn van kinderen:

https://veiligthuis.nl

https://arkinjeugdengezin.nl/preventie/  Voor gesprekken, cursussen en trainingen voor kinderen met een ouder met psychische of verslavingsproblematiek. Op deze website is ook online aanbod te vinden voor kinderen, ouders en andere opvoeders.

Downloaden Meldcode

Je kunt de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling downloaden op de website van de Rijksoverheid.