Assertive Community Treatment (ACT)

ACT = samen werken aan herstel

‘Assertive Community Treatment’ is een van oorsprong Amerikaanse bemoeizorgmethode. ACT laat mensen herstellen van psychische kwetsbaarheden, zoals een verslaving. Het ACT-team ondersteunt bij problemen met geld, wonen, familie, eventuele partner, vrienden en buren. We behandelen verzekerden én onverzekerden, mensen met of zonder huis en hebben geen wachtlijst.
Onze doelgroep kenmerkt zich door de ernst van de problemen. Zo is er veelal (dreigende) dakloosheid met overlast en gevaar voor de cliënt of voor zijn omgeving. Een aantal van deze mensen weigert bovendien hulp. We zetten dan echter toch door, omdat blijkt dat herstel wel mogelijk is. We zien cliënten zo vaak als nodig is en stemmen onze acties af met cliënt en betrokkenen.

ACT streeft ernaar zichzelf overbodig te maken. Degene die we helpen kan het na een tijdje zelf of met minder begeleiding, die we dan regelen. De gemiddelde ACT-behandelduur is een jaar.

Van elke ervaring leren wij. Onze hulpverleners staan de cliënt altijd op basis van gelijkwaardigheid bij, met oog voor zijn unieke persoonlijke en culturele achtergrond.

ACT is onderdeel van Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam van de Amsterdamse ggz-instelling Arkin. Er zijn twee ACT-teams met elk ongeveer twaalf medewerkers. Bij ACT werken psychiaters, psychologen, artsen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, een jobcoach en een ervaringsdeskundige.

ACT werkt vanuit de Domselaerstraat 126, 1093 MB te Amsterdam en is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9:00 en 17:00 uur via 020-590 14 30 (ACT1) of
020-590 14 20 (ACT2). ’s Avonds en in de weekenden zijn er telefonische bereikbaarheidsdiensten.
Zorgverwijzers kunnen hun aanmeldbrief sturen naar aanmelden-act@arkin.nl.

Anderen met zorgen over iemand in hun omgeving kunnen deze uiten bij Meldpunt Zorg en Woonoverlast, 020-255 29 14.