Belangen van cliënten

De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam biedt haar cliënten zoveel mogelijk veiligheid, deskundigheid en menselijkheid. We leggen de focus op een nette en menselijke behandeling van de cliënt. Daarbij houden we rekening met de sociale en culturele achtergrond van de cliënt en de naastbetrokkenen.
Alleen als het niet anders kan gebruiken we een lichte vorm van dwang. Het doel van deze lichte dwang is ervoor te zorgen dat de cliënt de zorg kan krijgen die hij nodig heeft.