Over Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam

Algemene leveringsvoorwaarden

Als u zorg krijgt van een zorginstelling, maakt u met deze instelling afspraken over de zorg en zo nodig verblijf in de instelling. Bij die afspraken horen de ‘algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg (GGz)’. Dat zijn de kleine lettertjes bij de afspraken die u heeft gemaakt over de behandeling of begeleiding en eventueel verblijf bij Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam.

In de ‘algemene leveringsvoorwaarden ggz’ staat niet welke zorg u nodig hebt, maar wel waar Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam en ook u zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk geregeld is.

Lees de publieksversie van de leveringsvoorwaarden  of de uitgebreide leveringsvoorwaarden

Kleine lettertjes uitgelegd

De algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door GGz Nederland, LPGGZ (Landelijk Platform GGz), NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) en Consumentenbond. Alle zorginstellingen die lid zijn van GGz Nederland houden zich aan deze voorwaarden.

Sitemap

Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam

1e Constantijn Huygenstraat 38
1054 BR Amsterdam
T (020) 523 54 33
F (020) 590 41 35