Laatste nieuws

100 Naastbetrokkenen en hulpverleners op geslaagde Familie- en Vriendendag

05/10/17 - Met bijna 100 naastbetrokkenen en nog een aantal behandelaars was de 14e Familie- en vriendendag van Arkin een groot succes! Deze dag vond plaats op zaterdag 30 september 2017. Net als voorgaande jaren was het de bedoeling om naastbetrokkenen met elkaar in contact te brengen, om ervaringen te delen en hen voor te lichten over […]

Uw privacy en onderzoeksgegevens ROM

14/04/17 - Tijdens uw behandeling vult u samen met uw behandelaar vragenlijsten in over uw klachten. Uw behandelaar gebruikt uw antwoorden om bij de start van de behandeling uw klachten in kaart te brengen. Wanneer u enige tijd in behandeling bent, gebruikt hij de vragenlijsten om te kijken of uw klachten minder zijn geworden. De vragenlijst geeft […]

Open dag Arkin bij Mentrum Kliniek 1e Constantijn Huygensstraat

01/03/17 - Wilt u meer weten over psychiatrie en hoe er gewerkt wordt in een psychiatrisch ziekenhuis? Kom dan zaterdag 18 maart naar de open dag van Arkin, bij Mentrum Kliniek 1e Constantijn Huygensstraat. U bent van harte welkom van 14.00 tot 17.00 uur. U wordt ontvangen met koffie, thee en wat lekkers. Wat is er te […]

Uitnodiging dialoogsessies meer herstel voor mensen met ernstige psychische aandoening

25/01/17 - In maart 2017 zijn er in Amsterdam 3 dialoogsessies waarin u actief kunt meedenken over hoe mensen met een ernstige psychische aandoening betere kansen en mogelijkheden kunnen krijgen voor herstel en participatie. Komt u ook? Herstel en participatie zijn essentieel voor mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) om als volwaardige burger een betekenisvol leven […]

ZorgPodium: een cadeautje voor naasten

26/10/16 - Bent u de naaste van iemand met een psychisch probleem en/of een verslaving? Dan bent u van harte welkom op het ZorgPodium in de Openbare Bibliotheek naast het Centraal Station. ZorgPodium is een gevarieerd & gratis event voor naasten. Zorgprofessionals zijn ook welkom. Wat biedt dit event? Informatie over hulp en ondersteuning voor naasten van […]

Start Acuut & Intensief behandelteam; ABT en IBT samengevoegd in één team

04/10/16 - Op maandag 3 oktober 2016 start de Spoedeisende Psychiatrie een pilot in Amsterdam Oost, Zuidoost en Diemen. In deze pilot worden het Acuut Behandelteam(ABT) en Intensief Behandelteam Thuis(IBT) samengevoegd tot één team. Dit team gaat zowel de acute beoordelingen als de intensieve thuisbehandelingen ter voorkoming of verkorting van opnames uitvoeren. In 2012 is het IBT […]

Logisch dat jij zorgt?

14/07/16 - Meer dan 600.000 Nederlanders zorgen langdurig voor iemand uit hun omgeving; een kind, ouder of andere dierbare met een psychisch probleem of een verslaving. Zorgen voor een ander brengt vaak emoties met zich mee. Hoe combineer je deze zorg met je gezin, werk en andere activiteiten in je leven? Heb je bijvoorbeeld een puber die […]

Nieuw: herinrichting aanbod Arkin in ZorgDomein

04/02/16 - Vanaf 1 februari 2016 zal het zorgaanbod van Arkin in ZorgDomein anders getoond worden. De herinrichting is naar aanleiding van de uitkomsten van een evaluatie onder huisartsen en de nieuwe release V5 van ZorgDomein. De wijziging Per stoornis ziet u straks één basis ggz vermelding en één specialistische ggz-vermelding van (de onderdelen van*) Arkin. Voorheen […]

Nieuw: Bijlagen toevoegen bij verwijzing via ZorgDomein

07/07/15 - Vanaf 7 juli 2015 kunnen verwijzers via de ZorgDomein Verwijsapplicatie bijlagen mee- of nazenden bij een verwijzing naar Arkin. Bijvoorbeeld een medicatieoverzicht of een specialistenbrief.     Hoe werkt het De verwijzer krijgt onderaan de verwijsbrief in ZorgDomein de mogelijkheid om bijlagen te uploaden. Deze bestanden worden vervolgens direct digitaal met de verwijsbrief mee gezonden. […]

Familie- en Vriendendag Arkin groot succes

29/04/15 - Ruim 150 naastbetrokkenen bezochten de Familie- en Vriendendag op 18 april in de Nassaukerk, georganiseerd door de Naastbetrokkenraad. Sprekers met een persoonlijk verhaal Ingrid Callenbach, voorzitter van de Naastbetrokkenenraad, had nooit kunnen bedenken dat ze dit jaar op het podium zou staan. Vorig jaar was ze nog ‘gewoon’ een deelnemer van de Familie- en Vriendendag. […]

Sitemap

Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam

1e Constantijn Huygenstraat 38
1054 BR Amsterdam
T (020) 523 54 33
F (020) 590 41 35