Cliënten

Het vervolg

Wat gebeurt er na het eerste gesprek?

Naar aanleiding van het eerste onderzoeksgesprek kunnen verschillende afspraken gemaakt worden. Het vervolg kan bestaan uit verdere diagnostiek- of behandelgesprekken, of medicatie. Indien nodig kan er besloten worden tot verwijzing naar een andere instelling, of tot een opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Eventueel wordt u na een eenmalig gesprek terugverwezen naar de verwijzer.

Sitemap

Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam

1e Constantijn Huygenstraat 38
1054 BR Amsterdam
T (020) 523 54 33
F (020) 590 41 35