Verwijzers

Cliënt aanmelden

Cliënt aanmelden

De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam is een tweedelijns zorginstelling. Als verwijzer kunt u uw cliënten rechtstreeks bij de verschillende afdelingen aanmelden. Na het eerste consult wordt u geïnformeerd over het resultaat en over het afgesproken beleid.

Acute psychiatrische beoordelingen
Tijdens kantooruren via de regionale Acuut Behandelteams (ABT)

GGZ inGeest:
Zuid/Nieuw-West: 020 – 788 53 33

Arkin:
Oost/Zuid-Oost/Diemen: 020 – 590 88 00
Centrum/Oud-West: 020 – 523 54 33
Noord: 020 – 590 54 30

Buiten kantooruren staat de telefoon van de Acuut Behandelteams doorgeschakeld naar de meldkamer van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam.

Mobiel Crisis Team Jeugd (MCT)
Voor aanmeldingen voor het MCT Jeugd kunt u contact opnemen met de meldkamer van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam via 020 – 523 54 33.

Intensief Behandelteam Thuis (IBT)
Dagelijks van 08.30 – 22.00 uur via de hulpverleners van het Intensief Behandelteam Thuis 020 – 590 41 30.

’s Nachts wordt de telefoon doorgeschakeld naar de meldkamer van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam.

Zorgdomein
Na telefonisch contact kunt u de verwijzing sturen via ZorgDomein. Voor vragen bel, 020 590 55 55.

Sitemap

Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam

1e Constantijn Huygenstraat 38
1054 BR Amsterdam
T (020) 523 54 33
F (020) 590 41 35