Deel jouw ervaring

Klachten & suggesties

Wij doen ons best om u de best mogelijke behandeling te bieden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt een klacht hebben over beslissingen over uw behandeling of u vindt dat uw behandelaar de gemaakte afspraken over uw behandeling niet goed nakomt. Misschien bent u van mening dat een medewerker van de instelling onzorgvuldig met u is omgegaan, of met uw medische gegevens, of u voelt zich bijvoorbeeld niet veilig in de wachtkamer.

Als u een klacht hebt, dan horen we dat graag! Een klacht indienen kan op verschillende manieren. In onze algemene folder klachtenregeling leest u welke stappen u kunt nemen.
Wordt u behandeld in het kader van de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)? Per 1 januari 2020 is deze opgegaan in de Wet verplichte ggz (Wvggz). Hier vindt u de folder klachtenregeling Wvggz.
Deze folders geven u informatie over wat u kunt doen wanneer u niet tevreden bent. Als cliënt, maar ook als familielid of naastbetrokkene van een cliënt.

Onze klachtenregeling wordt ook uitgelegd in onderstaand filmpje.

De klachtenfunctionaris is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur op telefoonnummer 088-505 12 05.
U kunt uw vraag of klacht ook mailen naar klachtenfunctionaris@arkin.nl
Vermeld bij een klacht uw naam, geboortedatum, telefoonnummer en de afdeling en medewerker waar de klacht betrekking op heeft.

Voor klachten over rekeningen kunt u mailen naar klachtenfacturatie@arkin.nl of bellen naar 020-590 57 29 op maandag tot en met donderdag, van 13.00 tot 15.00 uur.

U kunt ook het volledige klachtenbeleid downloaden.

Wat kan ik als naaste doen als ik vragen of klachten heb over de behandeling?

Er zijn diverse stappen die u kunt ondernemen wanneer u ontevreden bent over de behandeling als een naastbetrokkene. Meestal is het daarbij aan te bevelen onderstaande volgorde globaal aan te houden.

  • Bespreek uw zorgen en vragen zo veel mogelijk met degene die in behandeling is, overleg over de te nemen stappen.
  • Vraag een gesprek aan met de behandelaar. Het kan helpen zo’n gesprek samen voor te bereiden. Schrijf eventueel van tevoren voor uzelf op wat u wilt bespreken. Vaak werkt het beter te benoemen wat u wilt bereiken en welke ondersteuning u daarbij wilt, dan alleen te zeggen wat u niet goed vindt gaan.
  • Levert een gesprek met de behandelaar niet voldoende op, dan kunt u een gesprek met de leidinggevende van de behandelaar aanvragen.
  • Wanneer u niet tevreden bent over het resultaat van deze gesprekken, kunt u contact opnemen met de onafhankelijke familievertrouwenspersoon. Deze kan de zaak onderzoeken, u ondersteunen en eventueel bemiddelen.
  • Tot slot kunt u contact opnemen met de klachtencommissie.
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2021 Spoedeisendepsychiatrieamsterdam - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin