Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon, fvp, is voor naasten van mensen met psychiatrische aandoeningen, die in behandeling zijn bij Arkin en haar specialismen. De fvp biedt ondersteuning aan naasten van mensen:

 • die verplichte zorg ontvangen met een zorgmachtiging of crisismaatregel;
 • voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid;
 • die zijn opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven.

Naasten van de patiënten die behandeld zijn op vrijwillige basis kunnen bellen voor advies en telefonisch consult.

De fvp kan helpen als u vragen heeft over de zorg van uw partner, kind, ouder, andere familielid, vriend of buur. Daarnaast kunt u hier terecht als u even niet meer weet waar u moet zijn of als u een probleem of klacht heeft met de hulpverlener of behandelaar.

De fvp is onafhankelijk en is dus niet werkzaam bij Arkin. De fvp is aangesloten bij de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen en is aan privacyregels gebonden. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Waarvoor kan ik terecht bij de familievertrouwenspersoon?

U kunt bij de fvp terecht als u:

 • Sociaaljuridische vragen heeft over behandeling van uw naaste, uw rechten als familie of rechten van de patiënt. Ofwel vragen over mentorschap, bewindvoering, indicaties en andere sociale zaken;
 • Vragen heeft over de opname van de patiënt, de rechten van de patiënt en uw rechten als naaste te beantwoorden;
 • Uw ontevredenheid bekend wilt maken bij de hulpverlening of een klacht wilt indienen over de behandeling van de patiënt of bejegening van uzelf;
 • Behoefte heeft aan het luisterend oor of ondersteuning;

De familievertrouwenspersoon geeft u informatie, denkt met u mee, geeft advies, kan bemiddelen tussen u en de hulpverlening en als dat nodig is helpen bij een klachtenprocedure. Concreet betekent dit dat een familievertrouwenspersoon:

 • Samen met u de knelpunten in de zorg en mogelijke oplossingen daarvoor bespreekt;
 • Bemiddelt als u een conflict heeft met de behandelaar of instelling;
 • Ondersteunt in het contact met behandelaar;
 • Bijstaat bij het indienen van een klacht;
 • Biedt een kortdurende ondersteuning en indien nodig verwijst u verder door.

Contactgegevens fvp

U bereikt de familievertrouwenspersoon via O.Khaiboulov@familievertrouwenspersonen.nl of  06 110 531 78.

Meer informatie over de familievertrouwenspersoon vindt u op de site www.lsfvp.nl of bel de helpdesk 0900 333 2222 (€0,10 p/m)

 stuur e-mail

Werkdagen: ma, di, do, vr.