Werkwijze IHT

De crisisteams van de SPA bieden, naast acute en semi-acute beoordelingen, ook de mogelijkheid van IHT-zorg (intensive home treatment). IHT-zorg wordt ingezet in de eigen omgeving van de patiënt, om een opname te voorkomen of te verkorten; niet om zorg te overbruggen. De zorg is kortdurend: maximaal 3 tot 6 weken. Er wordt van IHT gesproken als iemand minimaal drie keer per week wordt gezien.  

De kern van IHT-zorg is:

 • Met IHT-zorg wordt geprobeerd om een opname te voorkomen;
 • IHT-zorg kan snel starten na aanmelding (binnen enkele dagen);
 •  IHT-zorg kan indien nodig hoogfrequent worden ingezet (tot drie contactmomenten per dag);
 • IHT-zorg is 24/7 beschikbaar: tussen 10.00 en 21.00 uur kunnen afspraken worden ingepland, daarbuiten is de meldkamer bereikbaar voor dringende vragen;
 • IHT-zorg gaat uit van samenwerking tussen patiënt, naasten en behandelaren (‘triadisch werken’), in de eigen omgeving van de patiënt. Ook andere betrokken instanties kunnen hierin betrokken worden, bijvoorbeeld de huisarts.  

IHT: voor wie?  

IHT zorg is beschikbaar voor

 • patiënten die een indicatie hebben voor een opname of voor hoogfrequente zorg;
 • patiënten die al opgenomen zijn, om de opname te verkorten;
 • patiënten die wonen in het verzorgingsgebied van Arkin.  

IHT zorg is niet passend voor

 • patiënten bij wie het hoofdprobleem verslaving is;
 • patiënten die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben;
 • patiënten die in zorg zijn bij een FACT of ACT team (deze teams kunnen zelf de zorg intensiveren als dat nodig is).  

Waar kan intensieve behandeling thuis bij helpen?  

 • Elke dag iemand die met de patiënt en naasten meekijkt naar klachten, behandeldoelen en veiligheid; 
 • Ondersteunen bij/toezien op medicatie-inname (MOT, ‘medicatie onder toezicht’) 
 • Hulp bij dagindeling en activatie; 
 • Opstellen van een crisisplan/signaleringsplan, om de veiligheid te verbeteren en de kans op terugval te verkleinen.