Deel jouw ervaring

Naastbetrokkenenraad

De Naastbetrokkenenraad voor familie, partners en vrienden

Voor mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen is ondersteuning door familieleden en/of anderen die om hen geven, veel waard.
De Naastbetrokkenenraad behartigt de collectieve belangen van de naastbetrokkenen van mensen die bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) in zorg zijn.

De SPA vindt de betrokkenheid van familieleden, partners en vrienden van cliënten belangrijk en ondersteunt het werk van de Naastbetrokkenenraad. Inhoudelijk opereert de Naastbetrokkenenraad geheel zelfstandig.

De Naastbetrokkenenraad bestaat uit ervaringsdeskundige naasten en wordt begeleid door een adviseur. De Naastbetrokkenenraad is de advies- en gesprekspartner vanuit het perspectief van naastbetrokkenen voor beleidsmakers, leidinggevenden en hulpverleners binnen de SPA en werkt ook samen met de Cliëntencommissie om de zorg vanuit het perspectief van cliënten en hun naastbetrokkenen te optimaliseren.

De Naastbetrokkenenraad geeft ook informatie, onder andere in de nieuwsbrief ‘De Omgeving’. Bovendien organiseert de Naastbetrokkenenraad regelmatig bijeenkomsten.
Voor meer informatie, de nieuwsbrief of deelname aan de Naastbetrokkenenraad kunt u contact opnemen op donderdag van 14:00 – 17:00 uur op 020 – 590 40 95 of per e-mail via naastbetrokkenenraad@arkin.nl.

Het postadres is:
Arkin Naastbetrokkenenraad
Klaprozenweg 111
1033 NN Amsterdam

Missie en Visie van de Naastbetrokkenenraad

Missie
De Naastbetrokkenenraad behartigt de collectieve belangen van de naastbetrokkenen van mensen die in zorg zijn bij de SPA.

Visie
De naastbetrokken van cliënten spelen een belangrijke rol in de behandeling vanuit de SPA. Hier wordt gewerkt met de triade-benadering, waarin cliënt, naastbetrokkenen en de hulpverleners samenwerken aan het herstel van de cliënt. De naastbetrokkenen hebben hierbij een belangrijke rol in het in kaart brengen van de problematiek en welke behandeling het beste past bij het herstel van de cliënt.

Vanuit de SPA gaat ook aandacht uit naar naastbetrokkenen van cliënten die tijdelijk geen contact willen met hun omgeving. Hierbij wordt uitgegaan van respect voor de privacy van de cliënt. De Naastbetrokkenenraad wil de advies- en gesprekspartner zijn van behandelaren, beleidsmakers en opleidingsfunctionarissen op verschillende niveaus, die betrekking hebben op het naastbetrokkenenbeleid en de uitvoering hiervan. Dit beleid gaat over het hele traject dat cliënt en naastbetrokkenen ‘doorlopen’, van goede informatievoorziening en outreachende activiteiten vanuit de SPA naar intake, behandeling en nazorg. De Naastbetrokkenenraad werkt samen met de Cliëntencommissie om de zorg vanuit het perspectief van cliënten en hun naastbetrokkenen te optimaliseren.

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2021 Spoedeisendepsychiatrieamsterdam - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin