Over Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam

Naastbetrokkenenraad

De Naastbetrokkenenraad voor familie, partners en vrienden

Voor mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen is ondersteuning door familieleden en/of anderen die om hen geven, veel waard.
De Naastbetrokkenenraad behartigt de collectieve belangen van de naastbetrokkenen van mensen die bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam in zorg zijn.

De naastbetrokkenen van cliënten zijn de natuurlijke bondgenoot in de zorg voor cliënten en behoren tot het eerste steunsysteem van cliënten. De Naastbetrokkenenraad vindt het belangrijk dat naastbetrokkenen actief geïnformeerd, geadviseerd en gesteund worden om bondgenoot te kunnen blijven. Hierbij wordt uitgegaan van respect voor de privacy wensen van de cliënt.
De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam vindt de betrokkenheid van familieleden, partners en vrienden van cliënten belangrijk en ondersteunt het werk van de Naastbetrokkenenraad. Inhoudelijk opereert de Naastbetrokkenenraad geheel zelfstandig.

De Naastbetrokkenenraad bestaat uit ervaringsdeskundige naasten en wordt begeleid door een adviseur. De Naastbetrokkenenraad is de advies- en gesprekspartner vanuit het perspectief van naastbetrokkenen voor beleidsmakers, leidinggevenden en hulpverleners binnen de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam en werkt ook samen met de Cliëntencommissie om de zorg vanuit het perspectief van cliënten en hun naastbetrokkenen te optimaliseren.

De Naastbetrokkenenraad geeft ook informatie, onder andere in de nieuwsbrief ‘De Omgeving’.
Bovendien organiseert de Naastbetrokkenenraad regelmatig bijeenkomsten. De Naastbetrokkenenraad maakt deel uit van Arkin.

Voor meer informatie, de nieuwsbrief of deelname aan de Naastbetrokkenenraad kunt u contact opnemen op donderdag van 14.00 – 17.00 uur op 020 -5904095 of per email via naastbetrokkenenraad@arkin.nl.

Het postadres is:
Arkin Naastbetrokkenenraad
Klaprozenweg 111
1033 NN Amsterdam

Missie en Visie van de Naastbetrokkenenraad

Missie
De Naastbetrokkenenraad behartigt de collectieve belangen van de naastbetrokkenen van mensen die in zorg zijn bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam.

Visie
De Naastbetrokkenen van cliënten van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam zijn de natuurlijke bondgenoot in de zorg voor cliënten en naastbetrokkenen. De naastbetrokkenen behoren namelijk tot het eerste steunsysteem van cliënten. De triade-benadering staat in de behandeling centraal. Behandelaren, cliënten en naastbetrokkenen werken samen in de behandeling. Naastbetrokkenen hebben een belangrijke rol bij het in kaart brengen van de problematiek van een cliënt en bij het inzetten van een zo goed mogelijke behandeling.
Daarom worden naastbetrokkenen actief geïnformeerd, geadviseerd, gesteund en zonodig behandeld om bondgenoot te kunnen blijven. De belasting van de naastbetrokkene(n) wordt hiertoe standaard in kaart gebracht.

Vanuit de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam gaat ook aandacht uit naar naastbetrokkenen van cliënten die tijdelijk geen contact willen met (een deel van) hun naastbetrokkenen. Hierbij wordt uitgegaan van respect voor de privacy (wensen) van de cliënt. De Naastbetrokkenenraad wil de advies- en gesprekspartner zijn van beleidsmakers/behandelaren en opleidingsfunctionarissen op allerlei niveau’s binnen de organisatie voor wat betreft naastbetrokkenenbeleid en de implementatie daarvan. Dit beleid beslaat het hele traject dat een cliënt en zijn naastbetrokkenen ‘doorlopen’. Van goede informatievoorziening en outreachende activiteiten vanuit de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam naar intake, behandeling en nazorg. De Naastbetrokkenenraad werkt samen met de Cliëntencommissie om de zorg vanuit het perspectief van cliënten en hun naastbetrokkenen te optimaliseren.

Sitemap

Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam

1e Constantijn Huygenstraat 38
1054 BR Amsterdam
T (020) 523 54 33
F (020) 590 41 35