De onderzoeksruimte

Een deel van de verwijzingen naar de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) verloopt via ambulance en politie. Het gaat hierbij meestal om mensen die in beeld zijn gekomen in verwarde of wanhopige toestand. Deze mensen hebben direct een veilige situatie en omgeving nodig. En een veilige omgeving is ook een voorwaarde voor het uitvoeren van goed psychiatrisch onderzoek en het maken van een inschatting van de nodige zorg.
Daarom heeft de SPA een aantal beveiligde onderzoeksruimtes en gesprekskamers ingericht. Deze kamers zijn ontworpen om maximale rust en veiligheid te bieden. Ze kunnen van buitenaf afgesloten worden en zijn sober ingericht. Bovendien is in de ruimtes cameratoezicht aanwezig. Wij streven er echter altijd naar om het verblijf in deze ruimte zo kort mogelijk te laten duren.

Bekijk de ruimtes:
Entree Onderzoeksruimte
Beveiligde kamer
Spreekkamer