Cliënten

De onderzoeksruimte

Bekijk de ruimtes:

Entree Onderzoeksruimte
Beveiligde kamer
Spreekkamer

De Onderzoeksruimte van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam beschikt over vier beveiligde kamers. Alle mensen die onder politiebegeleiding worden binnengebracht worden in principe in een beveiligde kamer geplaatst. Dat is een vaste procedure omdat de ervaring leert dat op deze wijze de veiligheid van de cliënt en die van de medewerkers van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam het best te waarborgen is.

Personen die zich vrijwillig hebben gemeld bij de politie en overgebracht worden naar de Onderzoeksruimte, kunnen in een gewone spreekkamer verblijven als de situatie dat toelaat.

De beveiligde kamers zijn ontworpen om maximale rust en veiligheid te bieden. Ze kunnen van buitenaf gesloten worden en zijn sober ingericht. Naar behoefte kan tijdens het verblijf naar muziek geluisterd worden of getekend of geschreven. Met behulp van een camera kan een verpleegkundige snel signaleren of aanvullende zorg geboden moet worden.

Sitemap

Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam

1e Constantijn Huygenstraat 38
1054 BR Amsterdam
T (020) 523 54 33
F (020) 590 41 35