Laatste nieuws

Meer nieuws

Uw privacy en onderzoeksgegevens ROM

Tijdens uw behandeling vult u samen met uw behandelaar vragenlijsten in over uw klachten. Uw behandelaar gebruikt uw antwoorden om bij de start van de behandeling uw klachten in kaart te brengen. Wanneer u enige tijd in behandeling bent, gebruikt hij de vragenlijsten om te kijken of uw klachten minder zijn geworden. De vragenlijst geeft dus informatie over of we op de goede weg zijn met de behandeling.
Daarnaast worden de uitkomsten ook gebruikt om onze behandelingen te verbeteren.

De gegevens zijn anoniem. Toch vindt de Autoriteit Persoonsgegevens dat uw privacy mogelijk niet voldoende beschermd is als andere instanties de gegevens gebruiken voor onderzoek. Mogelijk heeft u daarover iets gelezen of gehoord in de media.

De gegevens uit de ROM vragenlijsten worden daarom niet doorgestuurd voor onderzoek buiten de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam.

Voor de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam is uw privacy uiterst belangrijk. Sinds de uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn de gegevens uit de ROM alleen nog beschikbaar voor eigen gebruik binnen onze organisatie. Pas als de privacy wettelijk goed geregeld is, werken wij mogelijk weer mee aan onderzoek. We stellen u daarvan altijd vooraf op de hoogte.

Neemt u bij vragen gerust contact op met uw behandelaar.

Sitemap

Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam

1e Constantijn Huygenstraat 38
1054 BR Amsterdam
T (020) 523 54 33
F (020) 590 41 35