Laatste nieuws

Meer nieuws

Pilot SPA genomineerd voor ‘Beste Triage Idee 2018’

Een pilot bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam en twee andere crisisdiensten is genomineerd voor het ‘Beste Triage Idee 2018’.

De Nederlandse Triage Standaard heeft een deskundige jury gevraagd om de ideeën voor beste triage idee voor 2018 te beoordelen. De jury heeft drie ideeën genomineerd. Zij heeft de ideeën onder andere beoordeeld op originaliteit, of er draagvlak is voor het idee en of het eenvoudig te realiseren is.

Wat is het idee?

Bij een acute psychiatrische crisis schakelt een hulpverlener een GGZ crisisdienst in. De norm is dat een regionale crisisdienst 80% van alle patiënten binnen 2 uur beoordeelt. Deze norm wordt vaak niet gehaald. Daarom is er een pilot gestart bij 3 crisisdiensten: GGZ Centraal, GGZ Noord-Holland Noord en de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam.

In deze pilot is onderzocht of een gestructureerde (telefonische) triage ervoor zorgt dat de meest acute patiënten ook als eerste worden beoordeeld. Deze nieuwe vorm van triage heeft goede resultaten! Uit deze pilot blijkt dat hiermee het behalen van de 2-uursnorm verbetert met ongeveer 15%. Uitgangspunt van deze triage is een geautomatiseerd protocol waar bij in maximaal 6 vragen de urgentie en actie kunnen worden bepaald.

12 april bekendmaking ‘Beste Triage Idee’

Of deze pilot daadwerkelijk het beste triage idee van 2018 is weten we op 12 april. Dan organiseert de Nederlandse Triage Standaard het triage congres. Tijdens dat congres mogen de aanwezigen live stemmen wie de winnaar wordt.

Lees hier het rapport Triage bij GGZ crisisdiensten

 

Sitemap

Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam

1e Constantijn Huygenstraat 38
1054 BR Amsterdam
T (020) 523 54 33
F (020) 590 41 35