Naastbetrokkenenraad

De Naastbetrokkenenraad voor familie, partners en vrienden

Als naaste weet je als geen ander wat het betekent als iemand in behandeling is bij de geestelijke gezondheidszorg. Jouw ervaringsdeskundigheid levert daarom een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de zorg voor de cliënt.

Voor mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen is ondersteuning door familieleden of anderen die om hen geven, veel waard. De Naastbetrokkenenraad behartigt de belangen van de naastbetrokkenen van mensen die bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) in behandeling zijn. De SPA vindt de mening en betrokkenheid van familieleden, partners en vrienden van cliënten belangrijk en ondersteunt om die reden ook het werk van de Naastbetrokkenenraad. Inhoudelijk opereert deze raad echter geheel zelfstandig.

De Naastbetrokkenenraad bestaat uit ervaringsdeskundige naasten en wordt begeleid door een adviseur. De Naastbetrokkenenraad is de advies- en gesprekspartner vanuit het perspectief van naastbetrokkenen. De raad werkt ook samen met de Cliëntenraad. Samen verbeteren zij de zorg vanuit het perspectief van cliënten en hun naastbetrokkenen.

Ook geeft de Naastbetrokkenenraad informatie, onder andere in de nieuwsbrief ‘De Omgeving’. Bovendien organiseren ze regelmatig bijeenkomsten.
Voor meer informatie, de nieuwsbrief of deelname aan de Naastbetrokkenenraad kun je contact opnemen op donderdag van 14:00 – 17:00 uur via 020 – 590 40 95 of per e-mail via naastbetrokkenenraad@arkin.nl.

Het postadres is:
Arkin Naastbetrokkenenraad
Klaprozenweg 111
1033 NN Amsterdam

Missie en visie van de Naastbetrokkenenraad

Missie
De Naastbetrokkenenraad behartigt de belangen van de naasten van mensen die in behandeling zijn bij de SPA.

Visie
De naasten van cliënten spelen een belangrijke rol in de behandeling vanuit de SPA. Hierin wordt daarom gewerkt met de triadebenadering. Bij deze benadering werken cliënt, naastbetrokkenen en de hulpverleners samen aan het herstel van de cliënt. De naasten hebben hierbij een belangrijke rol bij het in kaart brengen van de problemen van de cliënt. Daarnaast weten zij welke behandeling het beste past bij het herstel van de cliënt.

Vanuit de SPA gaat ook aandacht uit naar naastbetrokkenen van cliënten die tijdelijk geen contact willen met hun omgeving. Hierbij wordt echter altijd uitgegaan van respect voor de privacy van de cliënt.

De Naastbetrokkenenraad wil de advies- en gesprekspartner zijn van behandelaren, beleidsmakers en opleidingsfunctionarissen. Daarbij gaat het om het hele traject dat cliënt en naastbetrokkenen ‘doorlopen’: van goede informatievoorziening en outreachende activiteiten vanuit de SPA, naar intake, behandeling en nazorg.

De Naastbetrokkenenraad werkt samen met de Cliëntenraad om de zorg vanuit het perspectief van cliënten en hun naastbetrokkenen te verbeteren.