Naasten & familie

Belangen naastbetrokkenen

De Naastbetrokkenen van cliënten van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam zijn de natuurlijke bondgenoot in de zorg voor cliënten en naastbetrokkenen. De naastbetrokkenen behoren namelijk tot het eerste steunsysteem van cliënten. De triade-benadering staat in de behandeling centraal. Behandelaren, cliënten en naastbetrokkenen werken samen in de behandeling. Naastbetrokkenen hebben een belangrijke rol bij het in kaart brengen van de problematiek van een cliënt en bij het inzetten van een zo goed mogelijke behandeling. Daarom worden naastbetrokkenen actief geïnformeerd, geadviseerd, gesteund en zo nodig behandeld om bondgenoot te kunnen blijven. De belasting van de naastbetrokkene(n) wordt hiertoe standaard in kaart gebracht.

De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam vindt het belangrijk dat de naastbetrokkenen positief tegenover de organisatie en de geboden zorg staan. Het betrekken van de omgeving van de patiënt bij de behandeling en het luisteren naar de signalen van de omgeving bevordert de autonomie van de patiënt en vergroot het draagvlak bij naasten en bij de maatschappij. Deze benadering werkt positief op de patiënt en werkt herstel in de hand.

Sitemap

Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam

1e Constantijn Huygenstraat 38
1054 BR Amsterdam
T (020) 523 54 33
F (020) 590 41 35