Belangen naastbetrokkenen

De naastbetrokkenen van cliënten spelen een belangrijke rol in het herstel van de cliënten. Zij zijn namelijk de eerste steunpilaren waar de cliënten op kunnen rekenen. De triadebenadering, waarin cliënt, naastbetrokkenen en behandelaren samenwerken, staat centraal in de werkwijze van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA). Naastbetrokken hebben hierin een belangrijke rol in het in kaart brengen van de problemen van de cliënt en bij het inzetten van de best passende behandeling. Daarom worden naastbetrokkenen actief geïnformeerd, geadviseerd, gesteund en zo nodig ook behandeld.

De SPA vindt het belangrijk dat naastbetrokkenen tevreden zijn over de manier van behandelen. Het betrekken van de omgeving van de cliënt bij de behandeling zorgt dat de cliënt eenvoudiger naar herstel kan werken.

Ondersteuning voor naasten

En hoe gaat het met jou? Als het slecht gaat met een familielid of vriend, kan dat veel aandacht van je vragen en vergeet je jezelf soms. Ook je eigen welzijn is en blijft belangrijk. Daarom biedt de afdeling Preventie Volwassenen van Arkin BasisGGz advies en cursusaanbod om jou ook te kunnen ondersteunen.

Je kunt ook terecht op de website GGznaasten Amsterdam voor hulp, advies en ervaringsverhalen.